جلیل رحیمی

تصویر وکیل

جلیل رحیمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ماكو
آدرس: بلوار شید قنبری نرسیده به سه راهی دادگستری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141656118
    Cart