جمشید ابراهیمی

تصویر وکیل

جمشید ابراهیمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان بلوار کردستان خ حیدری ساختمان عیسی زاده طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144826659
    Cart