جمشید میکائیل زاده

تصویر وکیل

جمشید میکائیل زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ برق جنب گل فروشی حیدر بابا مجتمع آوا طبقه 5 واحد 11
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144480273
    Cart