جواد تقی زاده تبریزی

تصویر وکیل

جواد تقی زاده تبریزی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ماكو
آدرس: ماکو شهرک ولیعصر بلوار شهید قنبری روبروی دادگستری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09145106169
    Cart