جواد دادستدی اصل

تصویر وکیل

جواد دادستدی اصل

شماره پروانه:
تاریخ صدور: -
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: شوط
آدرس: تبریز بلوار وکیل روبروی تامنین اجتماعی مجتمع گل نرگس برج شهریار طبقه 16 واحد6
تلفن محل کار: -
تلفن همراه:09141009244
    Cart