جواد دادستدی اصل

تصویر وکیل

جواد دادستدی اصل

شماره پروانه:
تاریخ صدور: -
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: تبریز
آدرس: تبریز خیابان امام خمینی ،چهارراه شهید بهشتی خیابان شهید بهشتی (منصور) مجتمع خدماتی عتیق ۲ طبقه دوم واحد ۲۰۶ جواد دادستدی اصل
تلفن محل کار: -
تلفن همراه:09141009244
    Cart