جواد فرازمهر

تصویر وکیل

جواد فرازمهر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه شیخ تپه روبروی نمایندگی ایرانسل مجتمع پاشا طبقه 5 واحد 13
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144432711
    Cart