جواد محمدزاده قهرمانلو

تصویر وکیل

جواد محمدزاده قهرمانلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه-خ امینی روبروی استانداری جنب مطب دکترکنگرلوطبقه دوم واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143459475
    Cart