جوانشیر کریمی ممکانی

تصویر وکیل

جوانشیر کریمی ممکانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان ورزش نبش خیابان فروشگاه کوروش مجتمع یاس طبقه 4 واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143473933
    Cart