حجت قلیج خانی

تصویر وکیل

حجت قلیج خانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خوی خیابان امام مابین خیابان سینا و کوچه مهتاب ساختمان پزشکان آراز طبقه 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141601587
    Cart