حسن احمدی میقطالو

تصویر وکیل

حسن احمدی میقطالو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان خرمشهر خ شهید مظاهری کوی شهید سلامی پلاک نوساز
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141471660
    Cart