حسن انصاری یار عزیز

تصویر وکیل

حسن انصاری یار عزیز

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه سرداران ابتدای خانبابا خان 2 روبروی مجتمع پزشکی لقمان حکیم پلاک 17 طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143452907
    Cart