حسن بهاری

تصویر وکیل

حسن بهاری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ برق جنب درمانگاه فارابی برج آسمان طبقه دوم واحد 12
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143418244
    Cart