حسن طالبی

تصویر وکیل

حسن طالبی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان امام نرسیده به میدان ایالت کوچه مرزبان ساختمان وکلاء طبقه سوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141461153
    Cart