حسن عارفی

تصویر وکیل

حسن عارفی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ خیام جنوبی سنگ فرش کوچه تربیت ساختمان علم جو طبقه 4 واحد 18
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144485239
    Cart