حسین فتح اللهی

تصویر وکیل

حسین فتح اللهی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مها باد ابتدای خیابان طالقانی غربی جنب بانک کشاورزی ساختمان مریوانکار طبقه فوقانی دفترخانه شماره 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144425933
    Cart