حمیده عسگری زاده نقده

تصویر وکیل

حمیده عسگری زاده نقده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نقده
آدرس: نقده خیابان امام مجتمع بنایی طبقه دوم واحد 206
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09146737706
    Cart