حمیده نصیری کوسالارعلیا

تصویر وکیل

حمیده نصیری کوسالارعلیا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب خیابان 16 متری شهید شیرودی طبقه اول رستوران دیگ مسی دلستان
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144969714
    Cart