حمید طالب زاده

تصویر وکیل

حمید طالب زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی ساختمان تخت طاوس طبقه 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144463112
    Cart