حیدر علی خلیل زاده

تصویر وکیل

حیدر علی خلیل زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ باکری روبروی درمانگاه کوثر ساختمان یاس طبقه اول واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09021102232
    Cart