حیدر مطلب فائد

تصویر وکیل

حیدر مطلب فائد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان دانش ساختمان الماس غرب طبقه 8 واحد 801
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143452499
    Cart