خالد سعدا

تصویر وکیل

خالد سعدا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان شهید باهنر جنب آموزشگاه راهنمایی و رانندگی انتظام
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143418227
    Cart