خالد عزیزی

تصویر وکیل

خالد عزیزی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد خیابان جمهوری اسلامی ساختمان محمودی آذر طبقه 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144423616
    Cart