خالد پاک نام

تصویر وکیل

خالد پاک نام

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد چهارراه آزادی خیابان صلاح الدین شرقی برج اهورا طبقه 4 واحد 411
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144424144
    Cart