خسرو افشاری فرزانه

تصویر وکیل

خسرو افشاری فرزانه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه بلوار شهید باهنر خ فرهنگیان کوی 7 پلاک4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149397304
    Cart