خسرو امینی سکانی

تصویر وکیل

خسرو امینی سکانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور: -
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان سربازان گمنام برج آسمان طبقه 3 واحد 18
تلفن محل کار: -
تلفن همراه:09143899511
    Cart