خلیل بهرامی

تصویر وکیل

خلیل بهرامی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان مدیریت روبروی مدرسه تیز هوشان ساختمان مدیران طبقه 5 واحد 20
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143463065
    Cart