خلیل موسی قلیلو

تصویر وکیل

خلیل موسی قلیلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خوی خیابان امام بالاتر از شهربانی روبروی خ سینا طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141602538
    Cart