خوشبخت سیدعباسی فرد

تصویر وکیل

خوشبخت سیدعباسی فرد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه .خیابان حسنی.خیابان حسن زاده ساختمان 16 طبقه 7 واحد 5
تلفن محل کار: 04433485188
تلفن همراه:09141416025
    Cart