دانش باراندوزی باقر

تصویر وکیل

دانش باراندوزی باقر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه چهارراه آزادگان بطرف فلکه رودکی جنب کالای ساختمانی دانش
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149359451
    Cart