داود کریم خانی

تصویر وکیل

داود کریم خانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: فلکه سعدی خیابان بابا طاهر ساختمان نیل طبقه اول واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141392347
    Cart