دلشاد میرخان چریک آباد

تصویر وکیل

دلشاد میرخان چریک آباد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان آهندوست ساختمان ونیز طبقه 5 واحد 20
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09142033257
    Cart