رحمان کاظمی

تصویر وکیل

رحمان کاظمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امینی روبروی استانداری کوچه شهید نعمتی طبقه فوقانی آزمایشگاه پاستور طبقه 4واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141410488
    Cart