رحیم دادوند

تصویر وکیل

رحیم دادوند

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی کوچه دادگستری ساختمان جم طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144413712
    Cart