رحیم دلایی میلان

تصویر وکیل

رحیم دلایی میلان

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانش مجتمع الماس غرب طبقه3 واحد 305
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143464652
    Cart