رحیم رشادت زمان آباد

تصویر وکیل

رحیم رشادت زمان آباد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی جنب رستوران نیاوران ساختمان کیا طبقه 6 واحد 24
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09120441753
    Cart