رحیم روزه

تصویر وکیل

رحیم روزه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان خ شهید حمیدی بالاتر از پاساژ کاردو طبقه فوقانی بانک تجارت
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149800098
    Cart