رحیم عزت زاده

تصویر وکیل

رحیم عزت زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان بهداری خیابان شهید شیخلو روبروی مدرسه شهید میر حسنی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143451710
    Cart