رحیم مقیمی

تصویر وکیل

رحیم مقیمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی ساختمان کیا طبقه 4 واحد 14
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141400684
    Cart