رحیم ورمزیاری

تصویر وکیل

رحیم ورمزیاری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان کشتگر (دانش ) ساختمان الماس غرب طبقه 8 واحد 803
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143462780
    Cart