رزیتا آقا حسینی

تصویر وکیل

رزیتا آقا حسینی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ شهید بهشتی (دانشکده) کوی چهارم پلاک 14
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149984939
    Cart