رسول رضازاده

تصویر وکیل

رسول رضازاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه سه راه کاشانی اول خ باکری ساختمان یاس طبقه 4 واحد 16
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141412223
    Cart