رسول رضایی

تصویر وکیل

رسول رضایی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان مافی خ مدیریت ساختمان مدیران طبقه 6 واحد 21
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144870499
    Cart