رضا شاهی انهر

تصویر وکیل

رضا شاهی انهر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه شیخ تپه روبروی قنادی عسل ساختمان نهال سبز طبقه 2 واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148540619
    Cart