رضا عباسی

تصویر وکیل

رضا عباسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان کیا طبقه 4 واحد 14
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09146952011
    Cart