رضا عزیزی عتیق

تصویر وکیل

رضا عزیزی عتیق

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امینی ساختمان 69 طبقه 4 پلاک 13
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143884154
    Cart