رضا فرجی

تصویر وکیل

رضا فرجی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: تكاب
آدرس: تکاب خیابان انقلاب روبروی ساختمان دکتر عنایت طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141849055
    Cart