رضا قلیزاده عربلوی یکان

تصویر وکیل

رضا قلیزاده عربلوی یکان

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی ساختمان تیموری طبقه طبقه 4 واحد 10
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144417116
    Cart