زهرا جعفرنژاد پاشا بیک

تصویر وکیل

زهرا جعفرنژاد پاشا بیک

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان خیام جنوبی نبش کوچه 18 ساختمان اذربایجان جنب بانک ملی طبقه اول واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144404080
    Cart