زهرا نگین دیزج تکیه

تصویر وکیل

زهرا نگین دیزج تکیه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه فلکه خیام مجتمع آذربایجان طبقه 4 واحد 19
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144398020
    Cart