سارا باقری

تصویر وکیل

سارا باقری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی ، روبروی پاساژ تخت طاوس ساختمان سبز طبقه 2 واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143810933
    Cart